Skip to main content

30 mei 2023. Dag voor VP's WI: lezing, training en intervisie (Dutch)

Jaarlijks organiseert het NRIN twee intervisiebijeenkomsten voor vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er o.l.v. Em. prof. dr. Bert Theunissen (History and Philosophy of Science, Freudenthal Institute Universiteit Utrecht) casuïstiek besproken, en staat er één thema centraal dat nauw verbonden is met de rol van VP WI. Dit voorjaar willen we de bijeenkomst uitbreiden met twee onderdelen: een lezing door Em. prof. Jan Struiksma (Bestuursrecht, Vrije Universiteit Amsterdam) over de juridische kaders waarbinnen VP's WI werken. Gedacht kan worden aan de rolopvatting van VP's, en de samenwerking met CWI's en andere vertrouwenspersonen: in Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit is de rol van VP in lijnen uitgewerkt, maar op instellingsniveau kan hier verschillend invulling aan worden gegeven. Daarnaast bieden we een training aan die speciaal gericht is op VP's WI, en qua thematiek en vaardigheden een aanvulling is op de algemene trainingen die er voor vertrouwenspersonen bestaan. De training is ontworpen door Claartje van Sijl en zal ook door haar gegeven worden.

Deze dag is uitsluitend bedoeld voor vertrouwenspersonen WI. Ben je werkzaam in deze functie, dan nodigen we je van harte uit deel te nemen op 30 mei a.s. aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Opgeven kan via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o.v.v. naam, instelling, en onderdelen van interesse.
Voor de training van Claartje van Sijl geldt een beperkt aantal beschikbare plekken. 


Programma (kleine wijzigingen o.v.b.)
Locatie: Vrije Universiteit, Amsterdam (deelnemers ontvangen de locatie van de exacte ruimte t.z.t.) 

  9:30   Inloop                                     
10:00   VP-training, dr. Claartje v. Sijl               
13:00   lunch                                       
13:45   Juridische kaders van de vertrouwenspersoon, Em. prof. dr. Jan Struiksma                   
14:30   pauze                                      
14:45   VP-bijeenkomst, Em. prof. dr. Bert Theunissen
16:45   afsluiting